Możliwe uszkodzenia podczas transportu pianina


Każda osoba, która planuje przeprowadzkę lub transport pianina powinna zdawać sobie sprawę z tego, że jest to instrument szczególnie delikatny i w trakcie drogi transportowej może ulec uszkodzeniu. Niekiedy uszkodzenie wynika z błędu ekipy transportowej – nieodpowiedniego zabezpieczenia lub złego doboru sprzętu przenoszącego do rodzaju, gabarytów i wieku instrumentu.

Możliwe uszkodzenia podczas transportu pianina

Często jednak do szkody dochodzi pomimo najlepszych starań osób zajmujących się transportem, ich wiedzy i umiejętności. Tak zwane niefortunne zdarzenia losowe związane są z każdym rodzajem interwencji w środowisko, w którym dotychczas stało pianino i było wykorzystywane. Wystarczy drobna zmiana – na przykład przeniesienie pianina z jednego pokoju do drugiego, by spowodować nieodwracalne zmiany w jego mechanizmach i funkcjonowaniu. Dlatego warto rozważyć w tym wypadku stare przysłowie, które głosi, że nie przesadza się starych drzew – starych pianin również bez wyraźnej konieczności przemieszczać nie należy.

Możliwe uszkodzenia

Wśród uszkodzeń, którym może ulec pianino w następstwie lub w trakcie przeprowadzki należy wymienić trzy podstawowe kategorie uszkodzeń – uszkodzenia dźwięcznicy, uszkodzenia klawiatury i uszkodzenia mechanizm. Do pierwszej grupy zalicza się usterki w mechanizmach odpowiadających za wydawanie dźwięku – płycie rezonowej, strunach, kołkach stroikowych. Do pęknięcia płyty rezonowej dochodzi czasami wtedy, gdy pianino zostanie przeniesione z pomieszczenia o dużej wilgotności do pomieszczenia bardziej suchego. Struny zaś zrywają się pod wpływem rdzy będącej naturalnym wynikiem dużej wilgotności.

Uszkodzenia klawiatury są grupą uszczerbków, do których często dochodzi w trakcie przenoszenia instrumentu. Tutaj niestety zazwyczaj winny jest człowiek – osoba zabezpieczająca pokrywę pianina. Źle zabezpieczona pokrywa może otworzyć się w trakcie przechylania pianina w celu przeniesienia go przez wąskie futryny drzwi. Nie wszystkie uszkodzenia klawiatury są jednak uszkodzeniami mechanicznymi. Możliwe są także zużycia spowodowane nadmierną lub niewłaściwą eksploatacją – odklejenie politury na klawiaturze czy tak zwana nierówna klawiatura – konsekwencja wytarcia płytek pod klawiaturą i zbyt silnego nacisku na owe płytki.

Możliwe uszkodzenia

Uszkodzenia mechanizmu pianina są najbardziej skomplikowane i trudne do naprawy. Przede wszystkim możliwe, że minie kilka tygodni, nim zorientujemy się, że gra naszego instrumentu zaczęła odbiegać od normy. Dzieje się tak na przykład w przypadku braku jednolitej barwy dźwięku – tą wadę potrafi wychwycić tylko niezwykle wprawione ucho, dla początkujących adeptów gry na tym instrumencie jest ona praktycznie nieuchwytna. Jednak niektóre usterki w mechanizmie są wynikiem normalnego użytkowania i nie można im zapobiec – podobnie jak na przykład nie można zapobiec zużywaniu się wycieraczek w samochodzie. Tak jest właśnie z wytarciem się filcu młotkowego – osłony chroniącej młotek. Należy zatem sprawdzać funkcjonowanie mechanizmu pianina, które posiadamy przynajmniej raz do roku, by mieć pewność że wszystko jest z nim w porządku i że nie doprowadziliśmy mimowolnie do poważnych uszkodzeń, których nie da się łatwo zniwelować.